• Amatör Şarkılar
 • Çiçek ve Bitkiler
 • Cinsellik
 • Fıkralar
 • Film izle
 • genel
 • Güzel Sözler
 • Haberler
 • Hikayeler
 • islam
 • miRC
 • Moda
 • Pratik Bilgiler
 • Rüya Tabirleri
 • Sağlık
 • Şarkı Sözleri
 • Şifalı Bitkiler
 • Şiirler
 • Sohbet odaları
 • En Güzel Aşk Hikayesi

  ßazen öyLe ßir iLi$kiye tutuLursunuz ki , Ne seveßiLir , Ne teRk edeßiLirsiniz.
  köR kütüK ßaqLanmi$sinizdir asLinda…
  Ên qüzeL yiLLarinizin , aCi tatLi hatiraLarinizin oRtaqidiR; iC ceki$meLerinizin müseßßißi , yaziLarinizin iLhami , sohßetLerinizin Konusudur.
  qözya$Larinizda , ßiLincaLtinizda , kahkahanizdadir.
  Korkunca sakLandiqiniz ßir siqinak , co$unca öptüqünüz ßir ßayrak…
  Sevdaniz Riyasiz , cikaRsiz , kaR$iLiksizdir.
  Sinirsiz ve nihayetSiz; “öLmek vaR , Dönmek Yok”tuR.
  Lâkin qün qeLir anLarsiniz; iCten iCe ßir$eyLerin Kanadiqini..
  tutkuLu sevdaLarin qizLi hancerLeri ßa$Lar pariLdamaya..
  $urasindan ßurasindan eLe$tirmeye koyuLursunuz: ” $öyLe qöRünse , öyLe demeSe , deqi$se ßiraz ya da eSkiSi qißi oLsa..”
  ßa$kaLarini öRnek qöStermeye , “ßak onLar nasiL ya$iyoR” demeye ßa$Larsiniz.
  Hem ßirLikte ya$ayip , Hem özqüR oLmanin yoLLarini aRarSiniz.
  a$kinizin qözü köR deqiLdir aRtik , yanLi$ini qöRüR düzeLtmek iStersiniz.
  “eSkiden ßöyLemiydi ya…” diye ßa$Layan sohßetLerde aciLir eLe$tirinin kapiSi; aciLdikca , ßastiriLmi$ itirazLar yükseLir ßiLincaLtindan..
  ßöyLe süRemeyeCeqini ßiLirsiniz. deqi$sin iStersiniz.
  O , sevqisizLiqe yOrar ßunu.. ihanete sayaR. tutkuLu iLi$kiLerde ihanetin ßedeLi öLümdür.
  “yA Sev ßöyLe yA dA teRket” diye qüRLer..
  ßir zamanLar ßir qüLücüqüyLe aLacakaranLiqi i$itan o Rüya , ßir kaßusa dönü$ür ßirden..
  kapatiR qönLünün kapiLarini , yaSakLar kendini Size… HoyRattir , ßakmaz yüzünüze…
  Zehir akaR diLinden , konu$turmaz , SucLar , yaRqiLar mahkûm edeR.
  mühüRLer düdakLarinizi , yiRtaR ataR yazdikLarinizi , siLer defteRden…
  “iyiLiqin iCindi hepSi , Seni Sevdiqim iCin…” deRsiniz , dinLetemezsiniz.
  ayriLsaniz ya$ayamacaqinizi ßiLirsiniz , Lâkin ßöyLede Sevemezsiniz.
  ihanetten kiriLmi$tir kaLeminiz;seveRek , teRk edeRsiniz…
  “Madem öyLe..”nin Caqi ßa$Lar Ondan Sonra…
  Madem ki Siz ßöyLesine tutkunken , O hep ßa$kaLarini Secmi$tir , Madem ki Kiymetinizi ßiLmemi$tir , O haLde “qünah sizden qitmi$tir”.
  Lanet edeRek ßu kaR$iLiksiz a$k’a , Cekip qitmeLeri deneRsiniz.
  a$kin qöcmenLik caqi ßa$Lar ßöyLece…
  Daha özqüR oLacaqiniz LimanLara demirLerseniz ßir süRe..
  Ne vaR ki Unutamaz , Uzaktan Uzaqa izLersiniz oLup ßiteni..
  Etrafi ßirsürü uquRsuzLa doLmu$ , kuRda ku$a yem oLmu$tur.
  DeLi kanLiLar , eLi kanLiLar , uqRuna öLenLer , siRtina ßinenLer saRmi$tir cevResini…
  quRuR duyaR onLarLa , kOynunda ßesLer , qözünü OysunLar diye…
  uqRuna Kan dökenLeri seveR , yoLuna qüL dökenLerden fazLa…
  “ßana ne.. Kendi Secimi” diye Omuz siLkmeye caßaLarsiniz ßir süRe…
  Ama sonRa.. anSizin kuLaqimiza caLinan ßir $arki yA dA kapi araLiqindan süzüLüp qeLen ßir koku , hatirLatir onu yeniden… :(
  yaßan eLLerde, ßa$ka koLLarda Ondan ßahsedeR aqLarsiniz.
  Kokusunu özLersiniz; tüRküsünü söyLemeyi , $arkisini dinLemeyi , yemeqini yemeyi , eLinden iCmeyi…
  kaR$i nehRin kenaRindan haSRet $iirLeri haykiRirsiniz , suLar kuLaqina fiSiLdasin diye…
  Dönüp “Seni haLa Seviyorum” diye ßaqirmak qeceR iCinizden…
  Dönemezsiniz…
  qöRemedikce ßaqLanir , uzakLa$tikca yakinLa$irsiniz.
  anLarsiniz ki ßir caResiz a$k tir ßu , Ne onunLa oLur , ne Onsuz..
  Hem koLLarinda öLmek , kuCaqina qömüLmek aRzusu , Hem “Ne oLacak Sonunda” ku$kusu…
  ßöyLe Sevemezsiniz , teRk de edemezSiniz.
  Sürünür qideRsiniz…!

  En Güzel Aşk Hikayesi için 0 yorum yapılmış

  Yorum yapılmamış